Kľúč k dlhodobej životnosti
Vašich investícií

Kľúč k dlhodobej životnosti
Vašich investícií

Kľúč k dlhodobej životnosti
Vašich investícií

Kľúč k dlhodobej životnosti
Vašich investícií

Kľúč k dlhodobej životnosti
Vašich investícií

Kľúč k dlhodobej životnosti
Vašich investícií

Zinkujeme v obciach

Mestské mobiliáre, oplotenia, zastávky mestskej hromadnej dopravy, lávky a mosty, verejné osvetlenie, detské ihriská, konštrukcie dopravného značenia, zábradlia, parkoviská, štadióny, lanovky …

zistiť viac

Zinkujeme v obciach

„V obci chceme dobre hospodáriť. Preto ZINKUJEME!“

Aj vy sa presvedčte o výhodách žiarového zinkovania a jeho využitia pre mestské mobiliáre, oplotenia, zastávky mestskej hromadnej dopravy, lávky a mosty, verejné osvetlenie, detské ihriská, konštrukcie dopravného značenia, zábradlia, parkoviská, štadióny, lanovky … Cena je iba jednou z mnohých výhod.

 

zpět

Zinkujeme v priemysle

Priemyselné haly, rozsiahle investičné celky, sklady, nosné oceľové konštrukcie technológií, automobilový priemysel – rámy, poľnohospodárstvo – stajňová technika, doprava – zvodidlá a mýtne systémy, dopravníky v ťažobnom priemysle, stožiare pre energetiku a železnice …

zistiť viac

Zinkujeme v priemysle

„Chceme dobre hospodáriť. Preto ZINKUJEME!“

Aj vy sa presvedčte o výhodách žiarového zinkovania a jeho využitia pre záhradné ploty, skleníky, schodiská, zábradlia a bránky, prístrešky, odkvapy, vráta, záhradné altánky, nádoby na kvety … Cena je iba jednou z mnohých výhod.

 

zpět
zinkujeme doma

Zinkujeme doma

Záhradné ploty, skleníky, schodiská, zábradlia a bránky, prístrešky, odkvapy, vráta, záhradné altánky, nádoby na kvety …

zistiť viac

Zinkujeme doma

„Chceme dobre hospodáriť. Preto ZINKUJEME!“

Aj vy sa presvedčte o výhodách žiarového zinkovania a jeho využitia pre priemyselné haly, rozsiahle stavebné komplexy, sklady, nosné oceľové konštrukcie, automobilový priemysel – rámy automobilov, poľnohospodárstvo – vybavenie pre živočíšnu výrobu, dopravu – zvodidlá a mýtne systémy, dopravníky v ťažobnom priemysle, stožiare pre energetiku a železnice. Cena je iba jednou z mnohých výhod.

Zinkujeme

 

zpět

“Zinkovanie predstavuje najefektívnejší spôsob povrchovej úpravy kovov.”

Úspora financií, nenáročná údržba, estetická kvalita a hlavne dlhá, veľmi dlhá životnosť – to je žiarové zinkovanie.

Výhody žiarového zinkovania

Žiarové zinkovanie spoľahlivo poskytuje viaceré výhody, ktoré inými protikoróznymi ochranami nie je možné dosiahnuť ani približne.

Dlhodobá
životnosť

Povlak žiarového zinku v bežných podmienkach chráni pred atmosférickou koróziou aj dlhšie ako 40 rokov (pri zhoršených podmienkach napr. v priemyselnom prostredí aj viac ako 25 rokov).

Spoľahlivosť

Minimum chýb na povrchu, čo je dané realizáciou zinkovania v profesionálnych prevádzkach s dostatočnou výstupnou kontrolou.

Odolnosť proti
poškodeniu

Odolnosť voči mechanickému poškodeniu pri preprave, montáži a prevádzke a to, okrem iného, aj vďaka zliatinovej medzivrstve, ktorou je spojený so základnou oceľou.

Nízká cena

Vstupné náklady na žiarové zinkovanie sú porovnateľné s ostatnými kvalitnými povrchovými úpravami, ale nie je nutná dodatočná starostlivosť a realizácia opakovaných náterov.

Bezúdržbovosť

Technológia je bezúdržbová, bez nutnosti dodatočnej starostlivosti, realizácie opakovaných náterov a opráv.

Chráni v dutinách
a na hranách

Rovnomerný a ľahko kontrolovateľný povlak, ako na ploche, tak v dutinách a na hranách.

Ekologická
technológia

Žiarové zinkovne sú moderné a hospodárne prevádzky (znižovanie exhalácií, odpadov, využívanie recyklácie) a pozinkovaná oceľ má dlhšiu životnosť a jednoduchú recyklovateľnosť.

Katódová
ochrana

V prípade drobného poškodenia povlaku zinok chráni oceľ vo vlhkom prostredí elektrochemickým spôsobom.

Jednoduchá
kontrola

Ak sa zinková vrstva javí ako súvislá a rovnomerná, tak taká aj naozaj je a to aj na ploche aj v dutinách a na hranách.

Rýchla
realizácia

Realizácia je rýchla a možná celoročne, bez vplyvu klimatických podmienok.

Dobrý
vzhľad

Kovový zinkový povlak dobre vyzerá a zdôrazňuje charakter a vlastnosti ocele.

Kreslicí plátno 1

Možnosť celoročnej
realizácie

Realizácia prebieha v profesionálnych prevádzkach a nie je závislá od ročného obdobia.

Adresa sídla

Asociace českých a slovenských zinkoven, z.s.

Na Burni 1497/39,

710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Tel.: +420 596 110 783

E-mail: info@acsz.cz

IČ: 627 685 31

DIČ: CZ627 685 31

http://www.acsz.cz/

Kde nás nájdete