Kľúč k dlhodobej životnosti
Vašich investícií

Kľúč k dlhodobej životnosti
Vašich investícií

Kľúč k dlhodobej životnosti
Vašich investícií

Kľúč k dlhodobej životnosti
Vašich investícií

Kľúč k dlhodobej životnosti
Vašich investícií

Kľúč k dlhodobej životnosti
Vašich investícií

O žiarovom zinkovaní - Zinkujeme


 

Fakty o žiarovom zinkovaní

 

 • Žiarové zinkovanie sa ako protikorózna ochrana ocele používa už 180 rokov.
 • Pri žiarovom zinkovaní sa obvykle používa teplotný rozsah 440 až 460 °C.
 • Diel určený na žiarové pozinkovanie sa po príprave (odmastenie, morenie, nanášanie tavidla) ponorí do roztaveného zinku, kde nastane metalurgická reakcia zinku so železom.
 • Zinkovacie vane majú rôzne veľkosti, tie najväčšie majú dĺžku až 25,1m, šírku 3,2m a hĺbku 3,8m
 • Vrstva zinku na oceli je rovnomerná: na vonkajšom povrchu, na vnútornom povrchu, na hranách aj na rohoch.
 • Žiarovo zinkovaná oceľ sa používa na oceľové konštrukcie v stavebníctve, mosty, cestné zvodidlá, dopravné značenie, stožiare elektrického napätia, oplotenie, zábradlia, zástavky, výstuž do betónu, ktorá s betónom vytvára rovnako pevnú väzbu ako povrchovo neupravená oceľ atď.
 • Pri stavbe Brooklynského mosta sa na výrobu jeho štyroch hlavných nosných káblov použilo 23 330 km žiarovo zinkovaného drôtu. Keď sa po viac ako 100 rokoch robila celková rekonštrukcia mosta, žiarovo zinkované drôty boli v bezchybnom stave.
 • Žiarovo zinkovaná oceľ vydrží dnes oveľa dlhšie ako pred rokom 1990. Je to preto, že vďaka oveľa prísnejším zákonom je atmosféra výrazne čistejšia a je kontaminovaná menším množstvom oxidu siričitého, ktorý je jedným z hlavných koróznych faktorov.
 • Na povrchu pozinkovaných oceľových výrobkov sa po určitej dobe môžu objaviť červenohnedé škvrny, ktoré obsahujú výlučne intermetalické fázy. Nejedná sa však o koróziu ocele, iba veľmi malé množstvo železa v zliatinovej vrstve železo–zinok oxiduje a vytvára tak tieto škvrny. Škvrny nemajú žiaden nepriaznivý vplyv na koróznu odolnosť povlaku žiarového zinku.
 • Korózia spôsobuje ročne v EÚ škody vo výške 3 % hrubého domáceho produktu. Odhaduje sa, že nepriame náklady môžu dosahovať až 6 % hrubého domáceho produktu.

 

Stratégie, ako sa vyhnúť korózii, zahŕňajú

 

 1. Rast povedomia o výške škôd spôsobených koróziou.
 2. Zmenu nekoncepčného prístupu k otázkam protikoróznej ochrany.
 3. Zmenu politiky, pravidiel, noriem a riadiacich metód tak, aby sa lepšie zabránilo škodám, ktoré spôsobuje korózia.
 4. Zlepšenie vzdelávania a výcviku zamestnancov, ktorí zisťujú účinky korózie.
 5. Nové moderné technické riešenia protikoróznej ochrany.
 6. Nové moderné metódy odhadu životnosti a výkonnosti jednotlivých častí.
 7. Nové moderné technológie protikoróznej ochrany na základe výskumu, vývoja a ich zavedenia do praxe.